Lucia Lin

                     

 

  We are one !

 

承擔使命  出類拔萃

  在我個人天賦才能與周遭所需的交會之處,

便是我的使命所在。

工作時盡心盡力,自然會出類拔萃。

在人生的新階段中,快樂學習、熱情生活,

在生命當中找到平安,也找到篤實。 

 

 back to the top